کولر درجا سقفی با موتور الکترونیکی

مخصوص انواع کامیون و مینی بوس با برق ۱۲ و۲۴

Call Now Button