کولر درجا با برق ۱۲ و ۲۴ ولت بدنه فلز

با موتور الکترونیک مخصوص بیل ولودر و جرثقثل

Call Now Button